Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. X cookies accepteren

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Esri Nederland B.V. zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te 's Gravenhage op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing.

Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe. U kunt dit aanvragen via het contactformulier.